Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Бул-Спред" 30070412 Україна Черкаська Черкаський 18002 м. Черкаси вул. Слави, 11, к.4 09.06.2008 1998000 28.96 1998000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Старiкова Iнна Валерiївна НС 692104 06.10.1999 Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси 09.06.2008 816856 11.84 816856 0 0 0
Хотинська Олеся Сергiївна НС 253959 09.04.1997 Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси 09.06.2008 1043120 15.12 1043120 0 0 0
Усього 3857976 55.92 3857976 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.