Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IГУДЛАЙТ КЕПIТЕЛ ЛIМIТЕД (GOODLIGHT CAPPITAL LTD)," 3832974 Сполучене королiвство Великобританiї д/н д/н м. Лондон 122-126 Тулей Стрит, SE 1 2TU 16.10.2010 18700000 50 18700000 0 0 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "ПРОДАКШН IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" 4842930 Сполучене королiвство Великобританiя д/н д/н Великобританiя Сьют 26, 22 Хоттiнг Хiл Гейтс, W11 3JE 26.05.2004 18700000 50 18700000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Вiдсутнi д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 37400000 100 37400000 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.