Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "КIНТО Iнвест" 32915716 м.Київ 01034 м. Київ вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1 16.12.2005 2979584 13.4095 2979584 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа 15.11.1996 6324675 28.4639 6324675 0 0 0
фiзична особа 15.11.1996 2835054 12.759 2835054 0 0 0
фiзична особа 30.11.2006 3999990 18.0018 3999990 0 0 0
Усього 16139303 72.6342 16139303 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.