Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Вiдсутнi 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Кривошея Сергiй Вiкторович СН 555436 28.08.1997 Печерським РУГУ МВС України у м.Києвi 13.09.1999 7710239282 37.717 7710239282 0 0 0
Рись Сергiй Миколайович МЕ 074584 24.05.2002 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi 13.09.1999 7710239282 37.717 7710239282 0 0 0
Усього 15420478564 75.434 15420478564 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.