Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про органи управління емітента

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.