Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0 0
Статутний капітал (тис. грн.) 204423 204423
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис АТ "Укрiнбанк" здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
Висновок Розрахунок вартостi чистих актiвiв не складається.