Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис 24.04.2013 року на загальних зборах акцiонерiв ПАТ?Завод?Ленiнська кузня? не було прийняте рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв в зв?язку з тим, що товариство за 2012рiк отримало збитки.