Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис У попередньому перiодi дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Чистий прибуток, в сумi 9 062 305,01 грн., розподiлено наступним чином: 90% направлено до резервного фонду; 10% - залишено в розпорядженнi банку. У звiтному перiодi дивiденди не нараховувались i не виплачувались. За 2008 фiнансовий рiк Банк отримав чистий прибуток в сумi 12 169 тис. грн. Чистий прибуток, в сумi 12 169 тис. грн. спрямоване в резервний фонд Банку.