Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 7 середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0 фонд оплати працi - 62.2 тис.грн. Фонд оплати працi в порiвняннi з 2007 роком збiльшився на 2,9 тис. грн., кадрова програма вiдсутня.