Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8 середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0 фонд оплати працi - 85,8 тис.грн. Фонд оплати працi в порiвняннi з 2009 роком збiльшився на 23,6 тис. грн. у зв'язку iз збiльшенням чисельностi працiвникiв, кадрова програма вiдсутня.