Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 366 2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) -74 3. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 233 4. Фонд оплати працi - всього: (тис.грн.) - 13726,2