Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1111 2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 37 3. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 96 4. Фонд оплати працi - всього: (тис.грн.) - 24735