Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iндастрi Iст Юроп Iнвестментс ЛТД" 4842985 Сполучене королiвство Великобританiї д/н д/н Великобританiя Сьют 22, 95 Вiлтон Роад, SW1V 1B 50
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "ПРОДАКШН IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" 4842930 Сполучене королiвство Великобританiї д/н д/н Великобританiя Сьют 26, 22 Хоттiнг Хiл Гейтс, W11 3JE 50
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.