Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал-Плюс" 32613839 Україна Дніпропетровська Iнформацiя вiдсутня 49000 м. Днiпропетровськ вул. Артема, буд. 94 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал-Майстер" 32613865 Україна Дніпропетровська iнформацiя вiдсутня 49000 м. Днiпропетровськ вул. Героїв Сталiнграду, буд. 148 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

_______________

* Не обов'язково для заповнення.