Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Алмоммедова Юлiя Валерiївна ВК 209803 28.10.2005 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 99.99
Панасовський Валерiй В'ячеславович ТТ 055488 15.06.2011 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0.01
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.