Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАТ ЗНКIФ "СОВА" 34294419 Україна м.Київ Подiльський 04176 м.Київ Електрикiв,29-А 0.7347
Приватне акцiонерне товариство "Український промислово-iнвестецiйний концерн" 20012620 Україна м.Київ Печерський 01103 м.Київ ву.Кiквiдзе,18-А 0.0031
ПАТ ЗНКIФ "Прайм ессетс кепiтал 33549199 Україна м.Київ Подiльський 04176 м.Київ Електрикiв,29-А 94.0316
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи в кiлькостi 3078 осiб 5.2306
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.