Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29.10.2007 833/2/07-Т ДКЦПФР 1000 100000 2 1 100000000 13.75 11.02.2008 08.11.2010
Опис У звiтному перiодi рiшення уповноваженим органом Банку щодо затвердження результатiв розмiщення облiгацiї не приймалось. Звiт про результати розмiщення облiгацiй не складався.
 

Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.2000 д/в д/в 0 0 2 1 0
Опис У звiтному перiодi не випускались
 

Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.2000 д/в д/в 0 0 2 1 0 У звiтному перiодi не випускались
Опис У звiтному перiодi не випускались