Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Бул-Спред"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 30070412
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.

Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Асоцiацiя с/г товаровиробникiв Чорнобаївського р-ну
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 21379713
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Бул-Спред"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 30070412
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинська Олеся Сергiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС 253959 09.04.1997 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 8 рокiв. Посадова особа попередньо обiймала посаду - Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєвська Катерина Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 622909 21.03.2002 Криворiжським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Рік народження** 1950
Освіта** середньо-спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** завгосп ВАТ <Пiвнiчний гiрно-збагачувальний комбiнат>
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 13 рокiв. Посадова особа попередньо обiймала посаду - завгосп ВАТ <Пiвнiчний гiрно-збагачувальний комбiнат> Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бутко Марiя Антонiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС 372999 18.12.1997 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Рік народження** 1950
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 38
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ДП
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 38 рокiв. Посадова особа попередньо обiймала посаду - головний бухгалтер ДП . Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Бул-Спред"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 30070412
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи РВ ФДМУ по Черкаськiй областi
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 21368158
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.

Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи РВ ФДМУ по Черкаськiй областi
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 21368158
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.