Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шинкевич Юрiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 809736 11.06.2002 Святошинське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1952
Освіта** Вища, iнженер-механiк
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Домiн"
Опис Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: експерт-аналiтик, iнвестицiйний директор. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "Домiн" (м. Київ, пл. Солом'янська , 1 офiс 509).

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Новiков Олександр Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 622966 30.08.2001 Старокиївське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1956
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Агрокомбанк", Голова правлiння
Опис Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Заступник директора, Заступник Голови Правлiння. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Голова правлiння ВАТ "Агрокомбанк" (м. Київ, вул.. Димитрова 9а).

Посада Заступник Голови Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лукасевич Василь Богданович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 536282 07.11.2000 Мiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1965
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Експерт департаменту корпоративних фiнансiв ПрАТ "КIНТО"
Опис Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Винагороду, як заступник Голови Наглядової Ради, не отримує. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: експерт департаменту (вiддiлу) корпоративних фiнансiв, Директор фiлiї, Директор, брокер фондових операцiй, економiст, старший майстер. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Керуючий iнвестицiйними та пенсiйними фондами ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а).

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiтер Гольдшайдер
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи L 0820308 07.11.2005 Магiстрат мiста Вiдень
Рік народження** 1945
Освіта** Вища, юридична
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг ГмбХ, Директор
Опис Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Винагороду, як Голова Наглядової Ради, не отримує. Обрано на новий термiн Загальними зборами (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом своєї дiяльностi займав i займає посаду Директора EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг ГмбХ.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бенедик Ольга Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК 173510 30.05.1996 Артемiвский РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1960
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ВАТ "КIНТО"
Опис Повноваження та обов'язки визначено посадовою iнструкцiєю. Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Призначено Наказом № 14к вiд 25.02.2008 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, бухгалтер матерiального вiддiлу централiзованої бухгалтерiї, економiст вiддiлу по фiнансуванню соцкультзаходiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: бухгалтер ВАТ "Оксана Плюс" (м. Київ, вул.. Резервна, 8), бухгалтер ТОВ "КIНТО Iнвест" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а).

Посада Член Правлiння - Виконавчий директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Веремiєнко Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 938677 18.09.1998 Ленiнградське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1969
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "КIНТО", заступник виконавчого директора
Опис Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник виконавчого директора, керiвник вiддiлу iнвестицiйних фондiв, керiвник групи по роботi з iндивiдуальними iнвесторами, директор пор роботi з фiлiями, начальник вiддiлу фондових операцiй. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Виконавчий директор ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а).

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Радзiєвська Надiя Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 261396 06.09.1996 Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1956
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Головного бухгалтера - Головний бухгалтер АТ "УБ "ФОРОС", 1992 - Головний бухгалтер - Фiнансовий директор АТ "КIНТО"
Опис Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Фiнансовий директор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, економiст, старший економiст, старший технiк Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ Аудиторська фiрма "Анор" (м. Київ, пр-т Московський, 21а), Фiнансовий директор ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а).

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федоренко Анатолiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 296999 24.12.1999 Ленiнградське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1949
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Старший науковий спiвробiтник Iнституту економiки АН УССР, з 1992-Вiце-президент ВАТ "КIНТО"
Опис Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: старший науковий спiвробiтник, молодший науковий спiвробiтник, начальник вiддiлу збуту, старший iнженер-економiст, економiст. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: провiдний науковий спiвробiтник ДУ "Iнститут економiки та прогнозування НАН України" (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26), Вiце-Президент ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), менеджер ТОВ "Мережа фондових магазинiв Плюс" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Член Ради Фонду НТ ВПФ "Соцiальний стандарт" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Член Ради Фонду НТ ВПФ "Династiя" (м. Львiв, вул. В. Великого, 33), Член Ради Фонду НТ ВПФ "Iвано-Франкiвськ" (м. Iвано-Франкiвськ, вул. Днiстровська, 49, к. 303), Член Ради Фонду ВНПФ "Слобожанський капiтал" (Харкiвська обл., м. Куп'янськ, вул. Ленiна, 110).

Посада Голова Правлiння - Президент
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оксанiч Сергiй Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 873577 11.12.2001 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1955
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Старший викладач кафедри фiнансiв Київського iнституту народного господарства, з 1992 - Президент ВАТ "КIНТО"
Опис Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: старший викладач кафедри фiнансiв, асистент кафедри фiнансiв, економiст. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Президент ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Генеральний директор ТОВ "КIНТО Iнвест" м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а).

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєва Iрина Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 467603 20.03.1997 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1954
Освіта** Вища, лiнгвiст
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв ВАТ "КIНТО"
Опис Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Винагороду, як Голова ревiзiйної комiсiї, не отримує. Обрано на новий термiн Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 17.03.2009 року) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: керiвник вiддiлу пенсiйних фондiв Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв, головний спецiалiст iз приватизацiї, iнженер-програмiст, iнженер по автоматизованим системам управлiння виробництва, iнженер. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Директор департаменту пенсiйних фондiв ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Голова Ради Фонду НТ ВПФ "Соцiальний стандарт" (м. Київ, вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Член Ради Фонду НТ "ВПФ "Iвано-Франкiвськ" (м. Iвано-Франкiвськ, вул. Днiстровська, 49, к. 303), Секретар Ради Фонду НТ "ВПФ "Династiя" (м. Львiв, вул. В. Великого, 33), Секретар Ради Фонду ВНПФ "Слобожанський капiтал" (Харкiвська обл., м. Куп'янськ, вул. Ленiна, 110).

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковенко Iгор Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 856122 18.10.2001 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1956
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КНЕУ, доцент
Опис Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Винагороду, як Член Наглядової Ради, не отримує. Обрано Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.10.2010 року). Рiшення прийнято в зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства Москаленко Свiтлани Миколаївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: член Наглядової Ради, Заступник мiнiстра, доцент, старший викладач, iнженер, заступник завiдуючого вiддiлом економiки, Голова Комiтету, Радник Голови Правлiння, Президент. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: доцент Київського нацiонального унiверситету України iменi В.Гетьмана (м. Київ, Проспект перемоги 54/1).

Посада Член Правлiння - Заступник виконавчого директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Москаленко Свiтлана Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 742577 20.02.1998 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1964
Освіта** Вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "КIНТО", Заступник виконавчого директора.
Опис Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Оплату отримує згiдно зi штатним розкладом, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №2 вiд 12.10.2010 року). Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю формування повного складу Правлiння вiдповiдно до прийнятих змiн до Статуту щодо збiльшення кiлькостi членiв Правлiння з чотирьох до п'яти осiб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Заступник виконавчого директора, Заступник директора, Генеральний директор, менеджер департаменту з облiку та звiтностi, менеджер, менеджер iз страхового захисту, агент iз прямого продажу, економiст, iнженер. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Заступник виконавчого директора ПрАТ "КIНТО" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а), Заступник Генерального директора ТОВ "КIНТО Iнвест" (м. Київ, вул.. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1а).

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.