Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мещеряк Сергiй Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 917185 24.09.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1965
Освіта** Вища економiчна та юридична, кандидат юридичних наук
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Державний експортно-iмпортний банк України", Заступник Голови Правлiння.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Перший заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чухась Ананiй Григорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 924841 20.10.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1944
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АБ "Банк регiонального розвитку", Перший Заступник Голови Правлiння.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петруньок Олександр Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 865064 07.07.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1963
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Акцiонерний банк "Лiга", Начальник вiддiлу кредитування.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Заступник Голови Правлiння - Начальник правового департаменту
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самофал Лариса Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 854042 03.01.2002 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1965
Освіта** Вища юридична
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Державний експорто-iмпортний банк України", Заступник начальника юридичного управлiння.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пашко Iгор Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 168106 30.05.1996 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1963
Освіта** Вища економiчна - магiстр фiнансового менеджменту; перекладач - референт французької та англiйської мов.
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Державний експорто-iмпортний банк України", Начальник управлiння кореспондентських вiдносин i торговельного фiнансування.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чубов Iван Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 067295 17.02.1998 Жовтневим РВДМУ УМВС в Днiпропетровськiй обл.
Рік народження** 1940
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Днiпростальконструкцiя", Заст. Голови по економiцi
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Голова Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рись Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 074584 24.05.2002 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1958
Освіта** Вища технiчна та економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Президент ПII "Корпорацiя Мегасервiс".
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Заступник Голови Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривошея Сергiй Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 555436 28.08.1997 Печерським РУГУ МВС України у м.Києвi
Рік народження** 1959
Освіта** Вища технiчна та економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Депутат Верховної Ради.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зеленяк Iгор Олегович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 094194 30.01.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1968
Освіта** Вища економiчна та технiчна
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Шелтон-Брок", Директор.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Заяць Валерiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 688057 30.05.2001 Ленiградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1953
Освіта** Вища технiчна
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Торонто-Київ", Генеральний Директор СП.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Головний бухгалтер - начальник управлiння облiку та звiтностi
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котишевська Iрина Борисiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 747982 25.10.2001 Ватутинським РУ ГУ МВС України В м.Києвi
Рік народження** 1964
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Державний експортно-iмпортний банк України", Заступник начальника вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку Упр. облiку i звiтностi.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Начальник департаменту по роботi з клiєнтами - начальник Управлыння корпоративних клiєнтiв - член П
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузь Анатолiй Тимофiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 473094 30.12.1997 Суворовським РВ ВС м.Херсона
Рік народження** 1968
Освіта** Вища технiчна та економiчна.
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Державний експортно-iмпортний банк України", Заступник начальника вiддiлу аналiзу та супроводження "великих" кредитiв Управлiння кредитних операцiй.
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Заступник Голови Правлiння-начальник управлiння безпеки,вiдповiд. працiвник з питань фiн.монiторингу
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Снiжко Олексiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 746184 23.05.2006 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1950
Освіта** Вища - гiрничний iнженер - будiвельник, вища спецiальна освiта.
Стаж керівної роботи (років)** 34
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПII "Лукойл-Україна", заступник Виконавчого директора - начальник служби безпеки
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

Посада Член Спостережної Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саволiй Микола Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 520319 18.07.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1955
Освіта** вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ТОВ "Українськi продукти"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.