Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 металоконструкцiї 3838,144 тон 119872.00 98.60 2791,505 тон 89459.00 98.00
2 котли 4 шт. 1073.00 0.90 4 шт. 1271.00 1.40
3 насоси 67 шт. 368.00 0.30 18 шт. 523.00 0.60
4 iнша продукцiя 33 шт. 218.00 0.20 32шт. 45.00 0.00