Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прайм Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32772532
Місцезнаходження м.Київ Оболонський 04212 Мiсто Київ вул. Тимошенка, 9.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3549
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.02.2005
Міжміський код та телефон (067) 620-50-25
Факс (067) 620-50-25
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис вiдповiдно до договору здiйснює аудиторсбку первiрку Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оцiночний стандарт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21966669
Місцезнаходження Донецька Калiнiнський район, 83017 м. Донецьк, бул. Шевченка, 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 7354/08
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Фонд Державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2008
Міжміський код та телефон (062) 345-16-71
Факс (062) 345-16-71
Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть
Опис Вiдповiдно до законодавства, Товариство, як Iнститут спiльного iнвестування, а саме корпоративний iнвестицiйний фонд, користується послугами з оцiнки майна iнституту спiльного iнвестування у суб`єкта оцiночної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами ДАН"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32788801
Місцезнаходження Донецька Калiнiнський район, 83017 м. Донецьк, б. Шевченка, 27
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 318092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.03.2007
Міжміський код та телефон (062) 348 05 65
Факс (062) 348 05 65
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами (управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв)
Опис Вiдповiдно до законодавства, Товариство, як iнститут спiльного iнвестування, а саме корпоративний iнвестицiйний фонд, користується послугами з управлiння активами фонду у професiйного учасника фондового ринку - компанiї з управлiння активами.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перша Фондова Брокерська Компанiя"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33417537
Місцезнаходження Донецька Калiнiський район, 83017 м. Донецьк, б. Шевченка, 27/901
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 362137
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2007
Міжміський код та телефон (062) 348-44-85
Факс (062) 348-44-85
Вид діяльності провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв)
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОРТАЙМ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36616194
Місцезнаходження Донецька Куйбишевський район, 83060 м. Донецьк вул. Куйбишева, 143 "I"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 493134
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2009
Міжміський код та телефон 062) 348-55-75
Факс 062) 348-55-75
Вид діяльності здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23508473
Місцезнаходження м.Київ Радянський 04107 мiсто Київ Тропiнiна, буд. 7-Г;
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044, 585 42 40
Факс 044, 585 42 40
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н