Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.01.1900
Кворум зборів** 0
Опис Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори не вiдбулись, тому що не скликались
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.