Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Бикадоров Вiктор Петрович 091896 2000 0.00091247251 2000 0 0 0
Генеральний директор Костюченко Дмитро Миколайович 529622 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Насвiт Олена Василiвна 107651 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Мергасов Олег Вадимович 119090 10 4.56236e-06 10 0 0 0
Член Наглядової ради Волошинський Олег Миколайович 666637 10 4.56236e-06 10 0 0 0
Член Наглядової ради Волков Якiв Михайлович 214297 5 2.30963e-06 5 0 0 0
Член Наглядової ради Катасонов Сергiй Юрiйович 148618 5 2.30963e-06 5 0 0 0
Член Наглядової ради Носков Олександр Леонидович 799836 10 4.56236e-06 10 0 0 0
Член Наглядової ради Хардер Ян C9CY8R5RT 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Пац Лариса Олександрiвна 564681 2000 0.00091247251 2000 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Рогов Олексiй Михайлович 026186 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Разумовський Сергiй Валерiйович 437156 0 0 0 0 0 0
Усього 4040 0.00184325136 4040 0 0 0