Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Акцiонерне товариство "Керуюча компанiя "Брянський машинобудiний завод" 000486092 24101 Росiя Бежецкий м. Брянськ Ульянова, 26 166583258 76.0013 166583258 0
Vulpes Russian Opportunities Fund СR-177839 00000 Кайман о-в Ugland House Grand Cayman PO BOX 309 27948552 12.7511 27948552 0
SIB (CYPRUS) LIMITED HE 119924 1065 Kiпр Никосия 2-4 Арх. Макариоса III Авеню Кєпитал Сентер, оф. 9 поверх 14480289 6.606432 14480289 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 209012099 95.358896 209012099 0

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).