Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинська Олеся Сергiївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9)Опис Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом. Виконавчий орган акцiонерного товариства є одноосiбним - Директор. Директором акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзором товариства. Права та обов

1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Олексiй Юрiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** попередньо обiймав посаду голова наглядової ради ПрАТ ДОЦ Сосонка
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Дмитро Юрiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1987
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спецiалiст по комп ТОВ Бул спред
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Юрій Олегович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1950
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 40
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пенсіонер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)Посада* Ревiзор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Володимир Юрiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** иректор ТОВ "Бул-Спред"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 3 роки
9)Опис Права та обов

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинська Олеся Сергіївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ ДОЦ "Сосонка" директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9)Опис

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.