Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
31.05.2012 05.06.2012 Відомості про проведення загальних зборів
04.07.2012 05.07.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента