Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дергач Василь Iванович 01.01.1970 0.7812
Кобзар Людмила Iванiвна 01.01.1970 0.7813
Конопацька Марiя Якiвна 01.01.1970 0.7812
Меркулова Єлизавета Бориовна 01.01.1970 0.7813
Недокус Ганна Данилiвна 01.01.1970 0.7812
Оншкiєнко Тетяна Василiвна 01.01.1970 0.7813
Осауленко Марiя Володимирiвна 01.01.1970 0.7812
Остахнович Владислав Георгiйович 01.01.1970 0.7813
Сергеева Ольга Олексiївна 01.01.1970 92.9687
Телеш Вячеслав Петрович 01.01.1970 0.7813
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.