Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергеєва Ольга Олексiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** Вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8)дата обрання та термін, на який обрано 15.07.2011, 10 рокiв
9)Опис -

1)Посада Заступник голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дяченко Валентина Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** Вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8)дата обрання та термін, на який обрано 15.07.2011, 10 рокiв
9)Опис -

1)Посада Заступник голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєвська Єлизавета Євгенiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** Вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8)дата обрання та термін, на який обрано 15.07.2011, 10 рокiв
9)Опис -

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.