Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


-
-
В 2013 роцi середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв нараховувала 73 особи. Також на пiдприємствi працювало:
за цивiльно-правовими договорами – 4 працiники, на умовах неповного робочого часу – 4 працiвники.
Загальний фонд заробiтної плати на пiдприємствi в 2013 роцi становив 2484,2 тис. грн., в т.ч. штатних працiвникiв – 1684,9 тис.грн. Вiдносно попереднього (2011 року) фонд заробiтної плати не змiнився.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-