Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Основні відомості про емітента


Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента


Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ «КЗБН «Росинка»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Поштовий індекс 03680
Область, район м. Київ Шевченкiвський
Населений пункт м. Київ
Вулиця, будинок вул. Ежена Потьє, буд. 6

Інформація про державну реєстрацію емітента


Серія і номер свідоцтва А01726013
Дата державної реєстрації 26.10.2006
Орган, що видав свідоцтво Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 21074238
Сплачений статутний капітал (грн.) 21074238

Банки, що обслуговують емітента


Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»
МФО банку 300670
Поточний рахунок 26001000144516
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»
МФО банку 300670
Поточний рахунок 26001000144516

Основні види діяльності


11.01 Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв
11.04 Виробництво iнших недистильованих напоїв iз зброджуваних продуктiв
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки