Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на користування надрами № 4172 28.12.2006 Мiнiстерство охорони навколишнього середовища України 12/28/2026
Опис Дозвiл дає право на видобування мiнеральної природної столової води з метою промислового розливу. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Торговельна дiяльнiсть ТПВ № 027260 01.12.2011 СДПi у м. Києвi по роботi з ВПП 11/30/2016
Опис Торговий патент на право здiйснення торговельної дiяльностi у сферi роздрiбної торгiвлi. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї патенту.
 
Оптова торгiвля алкогольними напоями АВ № 565341 25.12.2011 Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв 12/25/2016
Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з основних видiв дiяльностi - оптову торгiвлю алкогольними напоями. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Лiцензiя на виробництво алкогольних напоїв АВ № 565312 13.12.2011 Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв 12/13/2016
Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з основних видiв дiяльностi - виробництво алкогольних напоїв. Реєстрацiний номер № 578 має 3 Додатки на виробництво напоїв слабоалклгольних: "Шоколад", "Фейхоа", "Росинка-бiанко", "Росинка-мохiто", "Врдка-лимон", "Водка-клюква", "Мiкс-апельсин", "Гранатовий фiзз", "Брендi-кофе", ""Росинка дайкiрi", "Росинка манхеттен драй", "Росинка куба лiбре". Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Експорт алкогольних напоїв ЕА № 000990 14.12.2011 Мiнiстерство економiки України 12/14/2016
Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з осоновних видiв дiяльностi - експортування алкогольних напоїв. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Придбання, зберiгання, перевезеня, вiдпуск прекурсорiв АВ № 613208 15.03.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками 3/15/2017
Опис Лiцензiя на право здiйснення придбання, зберiгання, перевезення та вiдпуск прекурсорiв (списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"). Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями АЕ № 144643 20.12.2012 Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв 12/19/2013
Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з основних видiв дiяльностi - роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Лiцензiя на право здiйснення iмпорту алкогольних напоїв IА № 000489 22.12.2011 Мiнiстерство економiчного розвитку та торгiвлi України 1/13/2017
Опис Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.