Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)** у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мiнеральна вода 2386,6 51023.9 34.8 2392,0 51108.3 21.88
2 Безалкогольнi напої 4078,5 148945.4 59.4 4052,2 146589 62.7
2 Безалкогольнi напої 4078,5 148945.4 59.4 4052,2 146589 62.7
3 Слабоалкогольнi напої 389,3 35741.1 5.7 379,8 34622.7 14.82
4 Сиропи Пост-Мiкс 11,2 1336.9 0.1 10,6 1296.7 0.6

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.