Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Лебеденко Валентина Миколаївна д/н д/н 01.01.1970 д/н 24.9235
Лебеденко Руслан Миколайович д/н д/н 01.01.1970 д/н 24.9235
Соколовська Наталя Вiкторiвна д/н д/н 01.01.1970 д/н 24.9235
Соколовський Василь Iванович д/н д/н 01.01.1970 д/н 24.9235
Усього 99.6941

_______________

* Не обов'язково для заповнення.