Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Лебеденко Валентина Миколаївна д/н д/н д/н 525244453 24.9235 525244453 24.9235 0 0
Лебеденко Руслан Миколайович д/н д/н д/н 525244454 24.9235 525244454 24.9235 0 0
Соколовська Наталя Вiкторiвна д/н д/н д/н 525244453 24.9235 525244453 24.9235 0 0
Соколовський Василь Iванович д/н д/н д/н 525244454 24.9235 525244454 24.9235 0 0
Усього 2100977814 99.6941 2100977814 99.6941 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.