Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
28.04.2012 03.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.03.2012 28.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.03.2012 07.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.02.2012 22.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
21.02.2012 22.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
17.02.2012 17.02.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.01.2012 19.01.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.01.2012 19.01.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента