Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА 735301
3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.2007
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
1724774
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.20ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
55.90ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ
56.10ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЧОД РБ Аваль в Чорнобаївському районі
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26007207321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-