Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Бубес Юрiй Григорович КА 359966 04.03.1997 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 948835 5.7856 948835 0 0 0
Перший заступник Голови Правлiння Лесик Володимир Любомирович КА 647739 13.11.1997 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 270596 1.65 270596 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Мартьянов Сергiй Iгорович КА 838927 01.06.1998 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 1000 0.0061 1000 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Медведєв Вiктор Сергiйович КА 520116 01.07.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 327837 1.999 327837 0 0 0
Член Правлiння Мурава Володимир Климович КВ 647958 24.05.2001 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 105172 0.6413 105172 0 0 0
Член Правлiння Яремчук Орест Євгенович КА 770903 17.03.1998 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 656000 4 656000 0 0 0
Член Правлiння Вакiв Микола Михайлович КА 098424 26.02.1996 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 174000 1.061 174000 0 0 0
Член Наглядової ради Ждиняк Зiновiй Iванович КА 524102 11.07.1997 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 1000 0.0061 1000 0 0 0
Голова Наглядової Ради Рибинок Вiктор Олександрович КА 713224 12.12.1997 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 791076 4.8236 791076 0 0 0
Заступник Голови Наглядової ради Медведєв Сергiй Борисович КА 553088 16.09.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 828194 5.05 828194 0 0 0
Член Наглядової Ради Романишин Iгор Михайлович КА 773603 10.03.1998 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 48564 0.2961 48564 0 0 0
Член Наглядової Ради Коцюх Ярослав Володимирович КА 599994 30.10.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 11983 0.0731 11983 0 0 0
Член Наглядової ради Руденко Олег Анатолiйович КА 691667 20.11.1997 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 363647 2.2174 363647 0 0 0
Член Наглядової ради Сенiв Зеновiй Володимирович КА 069557 10.02.1996 Городоцький РВ УМВС України у Львiвськiй областi 69709 0.4251 69709 0 0 0
Член Наглядової ради Капарник Клавдiя Афанасiївна КВ 014323 20.11.1998 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiйобластi 20658 0.126 20658 0 0 0
Член Наглядової ради Лоїк Вiктор Андрiйович КА 506981 08.09.1997 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 88325 0.5386 88325 0 0 0
Головний бухгалтер Бабин Софiя Семенiвна КА 423738 19.05.2000 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 176203 1.0744 176203 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Качмар Мирослава Степанiвна КА 429829 06.05.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 5659 0.0345 5659 0 0 0
Усього 5012010 30.561 5012010 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.