Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*


№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
1 11.03.2014 96 23.06.2011 341/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 0.0006
2 25.06.2014 1663 23.06.2011 341/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 0.0101
3 23.09.2014 6845 23.06.2011 341/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 0.0417
4 27.10.2014 3940 23.06.2011 341/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 0.024
5 22.12.2013 1720 23.06.2011 341/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 0.0105

_____________

* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.