Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть АД№075819 07.09.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Емiтент планує продовжувати здiйснювати даний вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть АД№075820 07.09.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Емiтент планує продовжувати здiйснювати даний вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ№263270 03.09.2013 Нацiональна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Емiтент планує продовжувати здiйснювати даний вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Депозитарна дiяльнiсть, а саме дiяльнiсть iз зберiгання активiв IСI АЕ№263276 03.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Емiтент планує продовжувати здiйснювати даний вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.