Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї 23 ( 23-1) 18.10.2011 Нацiональний банк України
Опис На право здiйснювати банкiвськi операцiї.
 
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ № 286592 12.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
 
Брокерська дiяльнiсть АЕ № 185121 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Укладення цивiльно-правових договорiв (зокрема договорiв комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв вiд свого iменi (вiд iменi iншої особи), за дорученням i за рахунок iншої особи.
 
Дилерська дiяльнiсть АЕ № 185122 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Укладення цивiльно-правових договорiв щодо цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою перепродажу.
 
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування АЕ № 286590 12.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.