Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20.02.2007 82/1/07 ДКЦПФР UA1005321005 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 20442341474 204423414.74 67.02
Опис Мета випуску акцiй - збiльшення статутного капiталу АТ "Укрiнбанк", що дасть можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток банку. Включенi до лiстингу на "Фондова бiржа "ПФТС"
 
10.03.2011 135/1/11 ДКЦПФР UA1005321005 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 30500000000 305000000 100
Опис Мета випуску акцiй - збiльшення статутного капiталу ПАТ "Укрiнбанк", що дасть можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток банку. Приватне розмiщення акцiй.
 
04.02.2014 20/1/2014 НКЦПФР UA1005321005 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 40500000000 405000000 100
Опис Передбачається використання залучених коштiв у повному обсязi для збiльшення банкiвськi послуг, якi пов'язанi iз здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною банкам чинним законодавством України. Приватне розмiщення акцiй.
 
11.11.2014 130/1/2014 НКЦПФР UA1005321005 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 50500000000 505000000 100
Опис Передбачається використання залучених коштiв у повному обсязi для збiльшення банкiвськi послуг, якi пов'язанi iз здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною банкам чинним законодавством України. Приватне розмiщення акцiй.
 
12.06.2015 49/1/2015 НКЦПФР UA1005321005 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 62000000000 620000000 100
Опис Передбачається використання залучених коштiв у повному обсязi для збiльшення банкiвськi послуг, якi пов'язанi iз здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною банкам чинним законодавством України. Приватне розмiщення акцiй.