Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0 736648
Статутний капітал (тис. грн.) 620000 405000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 620000 405000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв не складався.
Висновок -