Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
29.01.2015 30.01.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.03.2015 03.03.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.04.2015 20.04.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
18.03.2015 18.03.2015 Відомості про проведення загальних зборів
17.04.2015 21.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2015 22.04.2015 Спростування
17.04.2015 22.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.06.2015 05.06.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.07.2015 21.07.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
08.07.2015 08.07.2015 Відомості про проведення загальних зборів
22.09.2015 23.09.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.10.2015 21.10.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.10.2015 28.10.2015 Відомості про проведення загальних зборів
12.11.2015 13.11.2015 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
25.12.2015 29.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента