Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами АВ № 597470 23.06.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг 22.06.2017
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.
 
Виробництво теплової енергiї АВ № 597469 23.06.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг 22.06.2017
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї
 
Постачання теплової енергiї АВ № 597471 23.06.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг 22.06.2017
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї
 
Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї АВ № 617877 17.05.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг 16.05.2017
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї
 
Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури АД № 035920 14.05.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного Контролю у мiстi Києвi Державна архiтектурно-будiвель 22.02.2016
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти АД № 0373333 29.11.2012 Мiнiстерство отвiти i науки, молодi та спорту України 29.11.2015
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї
 
На проведення робiт пiдвищеної небезпеки 104.12.74 13.12.2011 Територiальне управлiння у Чернiгiвькiй областi Державної служби гiрничого нагляду та промислової 13.12.2016
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї дозволу
 
На експлуатування машин,механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки 105.12.74 13.12.2011 Територiальне управлiння у Чернiгiвькiй областi Державної служби гiрничого нагляду та промислової 13.12.2016
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї дозволу
 
На експлуатування машин,механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки ( водогрiйнi котли теплопродуктивнiстю понад 0,1МВт) 279.12.74 19.11.2012 Територiальне управлiння у Чернiгiвькiй областi Державної служби гiрничого нагляду та промислової 19.11.2017
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї дозволу
 
На проведення випробувань обладнання(дефектоскопiчна лабораторiя) 1043.13.30 08.10.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 07.10.2018
Опис Товариство планує продовжити термiн дiї дозволу
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.