Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головенко С.М.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК316464 28.05.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння ПАТ «Облтеплокомуненерго» з економiчної безпеки
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.06.2012, невизначений термiн
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член правлiня
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тетеря О.I.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК907175 25.01.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4)Рік народження** 1967
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник голови правлiння ПАТ «Облтеплокомуненерго»
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.06.2012, невизначений термiн
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Голова правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Геращенко В.М.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК604482 24.02.1999 Чернiгiвський РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4)Рік народження** 0
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння ПАТ "Облтеплокомуненерго"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.11.2014, невизначений термiн
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Призначено на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 24.11.2014. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сахно Ю.М.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК827062 08.06.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4)Рік народження** 1983
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спецiалiст групи внутрiшнього аудиту ВАТ "Облтеплокомуненерго"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.03.2011, 5 рокiв
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ємець О.В.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК942906 05.06.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4)Рік народження** 1969
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** член Наглядової ради АТ «ОТКЕ»
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.11.2015, 3 роки
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценюк I.М.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 1
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** менеджер зi збуту ТОВ "Антарес"АТ", менеджер зi збуту ТОВ"Паливна Компанiя Бiоресурс", переведений на посаду менеджера iз зовнiшньо-економiчної дiяльностi з 01.08.2014 р.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.11.2015, 3 роки
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коротєєв В.А.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- Посадова особа не надала паспортних даних
4)Рік народження** 1949
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Облтеплокомуненерго", Член Наглядової ради
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.11.2015, 3 роки
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член правлiня, Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Старков О.М.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ047130 10.05.2002 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Облтеплокомуненерго", головний бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.06.2012, невизначений термiн
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Призначено на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради вiд 29.06.2012. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Перчук Ю.В.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 1
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** провiдний юрисконсульт ПАТ «Облтеплокомуненерго», директор ТОВ «Спектор Трейд»
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.11.2015, 3 роки
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Репутацька О.О.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 1
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.11.2015, 3 роки
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грушун О.М.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ 281270 15.03.2007 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4)Рік народження** 0
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу планово-економiчного вiддiлу ВАТ «Облтеплокомуненерго»
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.03.2011, 5 рокiв
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

1)Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дасюк С.В.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК554460 05.11.1998 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4)Рік народження** 0
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу правового забезпечення господарської дiяльностi ВАТ «Облтеплокомуненерго»
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.03.2011, 5 рокiв
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.

1)Посада Член правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луста I.В.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК678881 21.09.1999 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ПАТ "Облтеплокомунерго"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.11.2014, невизначений термiн
9)Опис Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Призначено на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 24.11.2014. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.