Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16.02.2009 02/24/1/09 ЦТД НКЦПФР UA4000053516 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 3030120 757530 100
Опис На бiржах та ПФТС акцiї не продадвались. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Акцiї товариством не викупались. В зв'язку з перейменуванням товариства 15.06.2012 свiдоцтво було обмiняно.