Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Паливо 58.7
2 Електроенергiя 7.1
3 Оплата працi 11
4 Амортизацiя 6.7

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.