Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
30.09.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
155682280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
68.009
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
115
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.42ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ
55.90ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ
38.32ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Сбербанк Росії"
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
260090230041
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АБ "РАДАБАНК"
5) МФО банку
306500
6) поточний рахунок
26002300001563