Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ в Запорiзькiй областi (вiдсоток на дату заснування) 20495280 69001 23000 д/н м.Запорiжжя вул. Перемоги, 50 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н 01.01.1970 д/н 0
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.